D3i

Kwaliteit is geen toeval
 

Advisering opzet en begeleiding systeem

Kwaliteit is geen toeval wanneer de systemen gebaseerd zijn op haalbaarheid, zinvolheid en praktisch nut.

D3i biedt begeleiding, coaching en advisering met als doel het opzetten van (management)systemen die in de praktijk werkbaar zijn en die op elkaar aansluiten. Hierbij wordt uitgegaan van een optimaal functionerend systeem dat te certificeren is. D3i heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld.

De contacten die D3i heeft met certificerende instellingen maakt het makkelijker om een besluit te nemen wanneer de organisatie klaar is voor certificeren en om een keuze te maken voor een certificerende instelling die bij de organisatie past.

Training

Trainingen worden gegeven op het gebied van kwaliteitszorg en risicomanagement.
Hierbij kunt u denken aan een cursus normkennis, interne audittraining of een training risico analyse etc.
Trainingen worden, bij voorkeur, in het bedrijf zelf gegeven en worden, indien van toepassing, bedrijfsspecifiek opgezet.
Cursisten ontvangen de oefeningen en het cursusmateriaal digitaal.
De eindtermen worden helder verwoord, bij positief verloop ontvangen de deelnemers een certificaat.

Voordelen

  • Door de groepsgrootte is er veel persoonlijke aandacht.
  • Trainingen zijn praktisch van opzet en zijn afgestemd op de groep en de organisatie.
  • Trainingen worden interactief opgezet, afwisseling tussen theorie en praktijk.

Coaching

D3i ziet dat professionals in hun werk op zoek zijn naar zingeving of ontwikkeling.
D3i biedt wanneer dit niet tot zijn recht komt coachingstrajecten aan.
Met als doel de aanwezige competenties en kwaliteiten van de professional in het werk op te sporen en deze in te zetten waardoor groei weer mogelijk is.

De gecoachte:

  • Werkt met de coach aan het helder krijgen en het bereiken van gestelde doelen;
  • Ontdekt zijn kernkwaliteiten en valkuilen;
  • Wordt gesteund in zijn ontwikkeling.

D3i houdt zich, als beroepscoach, aan de eisen die de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO) hieraan stelt.

 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn