D3i


Kwaliteit is geen toeval
 

Gratis informatie

Kwaliteit is geen toeval. Door kennis te delen, vermenigvuldig je.

 Algemene informatie:

  • Stappenplan: Opzetten managementsysteem volgens algemeen stappenplan.

ISO:

  • ISO 9001; Over de ISO 9001 is veel informatie te vinden bij de NEN.
  • ISO 14001: Bij de SSCM is veel informatie te vinden over de ISO 14001. In het onderdeel ‘Hoe een managementsysteem invoeren?’ staan algemene tips over het invoeren van een managementsysteem.

HKZ:

  • De Webtool HKZ is een betaalbaar en handig hulpmiddel bij het opzetten van een managementsysteem.

MVO:

Arbo:

VCA: