D3i


Kwaliteit is geen toeval
 

Verloop van nulmeting tot certificatie: stappenplan

Kwaliteit is geen toeval. Door focus, kennis en een logische aanpak krijg je een integraal werkend managementsysteem.

Kwaliteit is geen toeval. Daarom volgt D3i een logisch pad met ruimte voor maatwerk. Onderstaande stappen zijn daarom een richtlijn hoe te komen tot een managementsysteem. De analyse of nulmeting is het vertrekpunt met (in de meeste gevallen) als stip aan de horizon een gecertificeerd managementsysteem. Hierbij wordt, bij voorkeur, gebruik gemaakt met de aanwezige bedrijfssoftware van de organisatie zodat er geen onnodige kosten worden gemaakt.
Het uiteindelijke managementsysteem wordt gevormd door een aantal documenten en registraties die samen een werkend systeem vormen als onderdeel van de gehele bedrijfsvoering en eindigt niet bij een stel handboeken op de plank of een digitaal systeem ergens op de computer. 
De directie is eindverantwoordelijk en kiest bewust voor een systeem en de aanpak, dat gericht is op verandering en verbetering.
Medewerkers worden betrokken bij de opzet en implementatie van het managementsysteem.

Stappenplan

Op basis van ISO, HKZ, VCA, Arbo of MVO normen.

  1. Analyse of nulmeting
  2. Plan van aanpak
  3. Managementsysteem ontwikkelen op basisbehoeften van de organisatie, norm en wet- en regelgeving
  4. Implementeren van het systeem
  5. Uitvoeren van beoordelingen (evaluatie van het systeem)
  6. Uitvoeren externe audit door een certificerende instelling

Download hier het stappenplan van D3i.