Onze producten.

D3i is gespecialiseerd in ISO 9001, ISO 14001, HKZ, VCA en MVO-systemen en verklaringen. D3i biedt hierbij begeleiding en advisering met als doel het opzetten van (management)systemen die in de praktijk werkbaar zijn en die op elkaar aansluiten. Hierbij wordt uitgegaan van een optimaal functionerend systeem dat te certificeren is.

Kwaliteit is geen toeval. Daarom volgt D3i een logisch pad met ruimte voor maatwerk. Onze diensten variëren van projecten op uurbasis, zoals een nulmeting of een half daagje sparren, of het uitvoeren van een aantal audits tot opzetten van totale managementsystemen. D3i heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld. Bij D3i bepaalt u waar de opdracht uit bestaat – dat noemen wij pas echt kwaliteit!

ISO 9001, de internationale erkende norm voor kwaliteitsmanagement

Deze norm helpt bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op het verhogen van klanttevredenheid en het continu verbeteren ervan. Naast het voldoen aan wet- en regelgeving worden er normen gesteld aan het voldoen aan eigen eisen en vanuit de klant. Deze norm wordt door de eigen organisatie en de certificerende instelling gebruikt om te beoordelen of een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem aanwezig is.

ISO 14001, de norm voor milieumanagement of als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Deze norm wordt gebruikt om milieuprestaties van de organisatie systematisch in kaart te brengen en  te verbeteren. Door het opzetten van een milieubeleid worden de eisen en verwachtingen van de organisatie en de belanghebbenden inzichtelijk. Het voldoen aan wet- en regelgeving, de milieurisico’s, de impact op het milieu en milieudoelstellingen zijn belangrijke pijlers voor het managementsysteem.

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een gebruiksvriendelijk online monitoringsinstrument, de Milieubarometer, een instrument om de CO2- en milieu-impact van de organisatie en (de verplichte) milieumaatregelen in kaart te brengen. D3i is officieel aanbieder van de Milieubarometer.

HKZ

Het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Met het HKZ-keurmerk laat uw organisatie of praktijk zien dat u werk maakt van kwaliteit van zorg. En dat u voldoet aan de kwaliteitseisen van klanten, professionals en belanghebbenden.

Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken op orde, stelt de cliënt centraal en verbetert voortdurend de zorg- en dienstverlening. En dát stellen klanten en belanghebbenden op prijs. Het certificaat van HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. D3i heeft veel ervaring in de gezondheidzorg en als HKZ-partner zijn wij een betrouwbare partij om zaken mee te doen.  

VCA, werken aan veiligheid

Met een VCA-certificaat laten aannemers zien dat zij hun managementsysteem op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) op orde hebben. Dit vergroot de veiligheid op de werkvloer en geeft opdrachtgevers het vertrouwen dat er zaken wordt gedaan met een bedrijf dat veiligheid serieus neemt. Bovendien is het VCA-certificaat een vereiste voor veel opdrachtgevers.

MVO

Er zijn veel verschillende manieren waarop je MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) kunt benaderen.

D3i doet dit veelal vanuit het opzetten van een MVO beleid o.b.v. de internationale duurzaamheidsnorm ISO 26000.

Dit is een richtlijn waarop niet kan worden gecertificeerd. Toch zijn er instanties, zoals bijvoorbeeld de gemeente, die een duurzaamheidscertificaat verwachten. Onderstaande instrumenten bieden op basis van de norm een MVO-(Zelf)verklaring of MVO-Certificaat. Voor de organisatie zelf biedt dit goede handvatten om MVO op de kaart te zetten.

De instrumenten waarin D3i kan ondersteunen zijn;

  • De MVO-Wijzer (Praktisch en laagdrempelige tool voor MKB om een MVO-verklaring of certificaat te verkrijgen)
  • MVO Zelfverklaring van de NEN de NPR 9026 (Volwassenheidsmodel waarbij de organisatie steeds een trede ‘hoger’ gaat in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit voert de organisatie zelf uit).
  • MVO register (Platform voor diverse MVO-thema’s plus rapportagetool)
  • MVO prestatieladder (Middels een externe en onafhankelijk audit wordt er beoordeeld hoe maatschappelijk verantwoord een onderneming is).
  • SDG (Sustainable Development Goals. D3i kan in kaart brengen welke SDG’s voor uw organisatie van toepassing zijn en van waaruit MVO-beleid kan worden opgezet)

D3i is partner van de MVO-Wijzer en geregistreerd adviseur van het MVO-register.